Nyheter

Spark aligner

Et flertal skinner i plastmateriale kan brukes ved mindre bittavvik. Skinnene bør brukes minimum ca 22 tim/døgn og behandlingstiden varierer fra 6-18 mån. Hver skinne er virksom i ca 2 uker.

Timing av behandling

Ved tannreguleringsbehandling er det mange ganger viktig at time behandlingen hos barn og ungdom vid rett tidspunkt, det er fint at ikke vente for lang tid pga man i en del tillfellen kan gå miste Läs mer…