Behandling

Ved første konsultasjon får du et forslag til behandling, muntlig og skriftlig, da gis også ett ca prisoverslag. Ved oppstart får du et behandlingskontrakt. Vi utfører flere typer av behandlinger med fast regulering Damon ORMCO Q2 .022-system, Incognito 3M, skinner ORMCO Spark aligners samt andre avtakbare apparaturer. Vi har kort ventetid. Ved oppstart av behandling skrivs alltid et behandlingskontrakt. Priset på behandlingen er individuell og er avhengig av flere variabler som behandlingens tid, utførande, ev vokst i kjevene også svaret på tannførflyttningen m.m.

1. Fast apparatur med klosser i metall (Damon) (Damon Q2)
2. Individuellt fremstillt fast apparatur limt på innsiden av tennene (Incognito)
3. Fast apparatur med klosser i keramikk (Damon clear)

Vi bruker vanligen klosser i metall (foto 1) også keramiske blanke klosser (foto 3) Et annet alternativ er klosser i gull (foto 2) som festes på baksiden av tennene, så kalt Incognito, en ”usynlig” regulering. Denne type behandling er mer krevende og kostbar enn tradisjonell tannregulering.

Vi bruker Damon Q2 reguleringsklosser, se mer info på Ormco.

Det er også mulig at regulere tennene ved hjelp av Spark aligners gjennomsiktige skinner (aligners) som brukes døgnet rundt, dette er et bra alternativ ved behandling for mindre bittavvik som ikke krever behandling med for eksempel tradisjonelle klosser.

Skinne/ aligner
Incognito, fast tannregulering individuellt fremstillt i gull (på innsiden av tennene)

Ibland er det behov for skeletal forankring med midlertidige miniimplantat, Kjeveortoped Malin Schultz bruker PSM-system. Forankring med miniimplantat er noe som i mange tilfelle gir et sikrere behandlingsresultat.

Ved noen bittavvik (vanligen hos barn/ungdom) brukes en avtakbar plate (se foto nedan)

Plate (avtakbar tannregulering) til overkjeven med ekspansjonsskruer som aktiveres 1-2 ganger i uken. Behandlingstiden varierer, men er vanligen 6-12 mån.

Vi kan også hjelpe deg med så kalt snorkeskinne. Hvis du har henvisning fra lege for søvnapné kan du sende søknad at få dekkt materialkostnad som behandlingshjelpemiddel av sykehuset Innlandet.

Behandlingstid

Man bruker lette krafter for å flytte tennene med minst risiko for skader, derfor er tannregulering en prosess som kan ta alt fra 1-3 år. Vanlig lengde på en full behandling er ca 1,5 år. Alla som starter behandling hos oss får et skriftlig kostnadsoverslag med ca behandlingstid.

Før og etter kjeveortopedisk behandling av trangstilling. Fast apparatur i 1,5 år.

Etter endt behandling vil tennene flytte seg litt tilbake, risikoen for dette kan minskes ved å lime en støttestreng på baksiden av tennene og eventuelt sove med en skinne om natten.

Støttestreng limt bak fortennene

Vi har direkteoppgjør (HELFO), så om du har rett på refusjon for hele eller deler av din tannbehandling, hjelper vi deg med det. Mer info om Helfos dekning av kjeveortopediske behandlinger: www.helfo.no 

Finn mer info om tannregulering på Norsk Kjeveortopedisk Forenings (NKF) hjemmeside.