Malin Schultz

Malin startet Lillehammer Tannhelse Kjeveortopedi 2019

Hon er spesialist på tannregulering siden 2014

Hon er autorisert allmen tannlege siden 2008


Malin er medlem i Norsk Tannlegeforening (NTF) og

Norsk Kjeveortopedisk forening (NKF)

Hon er sertifisert i Incognito lingual appliance (regulering på innsiden av tennene) siden 2012