Oppdatert regelverk og takster for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2020

Publicerat av Malin den

Helse- og omsorgsdepartementet har publisert og fastsatt nytt regelverk og takster for folketrygdens stønad til tannbehandling.


Tannregulering
Vilkårene for å få rett til stønad til tannregulering, er endret i tråd med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.

Endringene gjelder ikke personer som påbegynte behandling før 1.1.2020. For tilstander i gruppe c – med minst behov – er det etablert nye vilkår. Det er definert i alt fem undergrupper i gruppe c. 

Tannlegeforeningens mål er best mulige stønadsordninger for pasientene og en generell utvidelse og styrking av stønadsordningen, samtidig må midlene prioriteres på en riktig måte. Tannlegeforeningen er glade at de fikk stoppet fjerningen av gruppe C slik det var skissert i statsbudsjettet. Det var viktig for mange barn og unge med et klart behov for behandling.

Mer info på tannlegeforeningens hjemmeside