Spark aligner

Et flertal skinner i plastmateriale kan brukes ved mindre bittavvik. Skinnene bør brukes minimum ca 22 tim/døgn og behandlingstiden varierer fra 6-18 mån. Hver skinne er virksom i ca 2 uker.